نرو بمان

شب سیاه و چشم بیدار

شب سیاه و سایه ی تار

شب سیاه و باد وباران

شب سیاه و ماه پنهان

شب سیاه و چشم بیدار

شب سیاه و سایه ی تار

شب سیاه و باد وباران

شب سیاه و ماه پنهان

نرو بمان...

/ 2 نظر / 25 بازدید
ذکرا

ای بندگان خدا هم اکنون به اعمال نیکو بپردازید تا ریسمان های مرگ بر گلوی شما سخت نشده و روح شما برای کسب کمالات آزاد است... *امام علی ع-نهج البلاغه خطبه 83*